ESMA objavila sporočilo za javnost v zvezi z obveznostjo priprave letnih in polletnih poročil investicijskih skladov

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil sporočilo za javnost v zvezi z obveznostjo priprave letnih in polletnih poročil investicijskih skladov. V sporočilu pojasnjuje, da se zaveda težav in izzivov, ki jih ukrepi držav članic za preprečitev okužbe s COVID-19 predstavljajo za upravljavce investicijskih skladov in revizorje pri pripravi in objavi rednih letnih in polletnih poročil v predpisanih rokih. Zato ob priznavanju pomembnosti rednega poročanja za pravočasno in pregledno razkritje meni, da bi morali nacionalni nadzorni organi na usklajen način upoštevati obremenitve upravljavcev skladov, povezane z izbruhom COVID-19. Tako od nacionalnih nadzornih organov pričakuje, da bodo v sedanjih razmerah izvajanje nadzora izvajali v skladu s pristopom, ki temelji na tveganju, in ne bodo prednostno obravnavali morebitnih kršitev rokov poročanja. Od upravljavcev investicijskih skladov pa pričakuje, da v primerih ko ocenijo, da ne bodo mogli zagotoviti objave letnega in polletnega poročila v zakonsko določenih rokih, to čim prej sporočijo svojemu nacionalnemu nadzornemu organu in najkasneje ob poteku roka za objavo obvestijo vlagatelje o razlogih za zamudo in, če je možno, o predvidenem datumu objave.

ESMA s tem sporočilom za javnost ne posega v obveznosti upravljavcev investicijskih skladov, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje in prava EU. Kot je pojasnila, bo tudi v bodoče pozorno spremljala razmere in sprejemala ali priporočala ukrepe, potrebne za ublažitev vpliva COVID-19 na pravočasno in ustrezno periodično razkritje s strani upravljavcev investicijskih skladov v zvezi s skladi, ki jih upravljajo ali tržijo.

Celotno sporočilo za javnost ESMA je dostopno tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si