Skoči do osrednje vsebine

ESMA objavila poziv k predložitvi dokazov glede predhodnega varovanja pred tveganji (pre-hedging)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil poziv k predložitvi dokazov (call for evidence) glede predhodnega varovanja pred tveganji (pre-hedging). Cilj je spodbuditi razpravo med zainteresiranimi stranmi in pridobiti dokaze o praksi predhodnega varovanja pred tveganji, ki bi bili v pomoč ESMA pri pripravi ustreznih usmeritev.

S pozivom želi ESMA na pravilen način razmejiti uporabo t.i. pre-hedginga v kontekstu uredbe o zlorabi trga (MAR) in MiFID/MIFIR.

ESMA je predhodno varovanje pred tveganji obravnavala že v okviru pregleda MAR in ugotovila, da imajo pristojni organi zelo različna mnenja glede uporabe te prakse - nekateri udeleženci na trgu menijo, da je predhodno varovanje pred tveganji nujno za obvladovanje tveganja in pravilno delovanje trgov, medtem ko drugi menijo, da lahko predhodno varovanje pred tveganji pomeni trgovanje na podlagi notranjih informacij.

Zainteresirane strani – investicijska podjetja, kreditne institucije, vzdrževalci trga, družbe za upravljanje in vse druge udeležence na trgu, vključno z združenji trgovcev in industrije, profesionalnimi in neprofesionalnimi strankami, svetovalci in akademiki – ESMA poziva, da predložijo svoje mnenje v zvezi s to prakso do 30. septembra 2022

Več na ESMA spletni straniNazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si