ESMA objavila posvetovalni dokument v zvezi s smernicami za zunanje izvajanje poslovnih procesov v oblaku

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil posvetovalni dokument, ki je osnutek smernic, in predstavlja zahteve, ki jih morajo udeleženci na trgu upoštevati pri dodeljevanju poslovnih procesov v oblaku. Smernice so v pomoč udeležencem na trgu in pristojnim organom pri prepoznavanju, obravnavanju in spremljanju  tveganja in izzivov, ki izhajajo iz ureditve zunanjega izvajanja storitve v oblaku.

Predlagane smernice urejajo naslednje:

 • poslovno upravljanje in mehanizme nadzora, ki jih vzpostavijo udeleženci na trgu,
 • dejavnosti skrbnega pregleda, ki jih je potrebno izvesti pred sklenitvijo pogodbe o izvajanju storitev v oblaku,
 • minimalne določbe, ki jih morajo takšne pogodbe vsebovati,
 • izhodne strategije in vključitev določb v pogodbe, ki uporabnikom omogočajo pregled storitev, ki jih zagotavljajo,
 • obvestilo nacionalnim pristojnim organom in
 • nadzor pristojnih organov.


Te smernice so v skladu z že sprejetimi smernicami Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropskega nadzornega organa za poklicne pokojnine in zavarovanja (EIOPA). Cilj je, da so smernice usklajene znotraj sektorja finančnih storitve v EU.

Posvetovalni dokument bo v javni obravnavi do 1. septembra 2020. ESMA želi, da se na predlagane smernice odzovejo tudi nacionalni pristojni organi in udeleženci na trgu, ki storitve poslovnih procesov v oblaku že uporabljajo.  

Javna razprava je pomembna tudi za ponudnike storitev v oblaku, saj je predlog smernic namenjen zagotavljanju, da se morebitna tveganja, s katerimi se bodo podjetja soočala zaradi uporabe storitev v oblaku, ustrezno obravnavajo.

ESMA načrtuje objavo končnega poročila o smernicah v prvem četrtletju leta 2021.


Nazaj na seznam
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si