Skoči do osrednje vsebine

ESMA objavila poročilo o skupnem nadzoru nad stroški in provizijami investicijskih skladov

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavil poročilo o nadzoru nad stroški in provizijami investicijskih skladov, ki ga je skupaj z nacionalnimi nadzornimi organi izvedel v letu 2021. ESMA v poročilu izpostavlja pomen izvajanja nadzora pri zagotavljanju, da se vlagateljem ne zaračunavajo neupravičeni stroški, saj ti pomembno vplivajo na donosnost investicijskih skladov. V poročilu ESMA tudi poudarja, da je vlagateljem treba zagotoviti ustrezno nadomestilo v vseh primerih, ko so jim bili zaračunani neupravičeni stroški ali provizije ter v primerih, ko so bili oškodovani zaradi računskih napak.

V zvezi z ugotovitvami iz poročila je predsednica ESMA Verena Ross poudarila, da stroški ostajajo ključni element pri ocenjevanju končnih koristi naložbe in ti so še vedno višji za male vlagatelje kot za institucionalne vlagatelje. "Za spodbujanje udeležbe malih vlagateljev na trgu skladov je potrebna stalen nadzor nad stroški in provizijami v investicijskih skladih.", je še dodala.

ESMA v poročilu o nadzoru nad stroški in provizijami investicijskih skladov (.docx) ugotavlja predvsem, da:

 • je možno izboljšati uporabo Napotkov nadzornikom pri izvajanju nadzora nad stroški KNPVP in AIS, ki jih je objavila ESMA, predvsem za manjše družbe za upravljanje;
 • se pojavljajo nekatera vprašanja v zvezi s skladnostjo pri prenosu upravljanja premoženja investicijskih skladov, kadar upravljavci pomembno vplivajo ali celo odločajo o višini stroškov;
 • obstajajo različne tržne prakse glede tega, kaj se v panogi šteje za "upravičene" ali "neupravičene" stroške;
 • nekateri nacionalni nadzorni organi so ugotovil nasprotja interesov v družbah za upravljanje, predvsem v primeru poslovanja s povezanimi osebami;
 • v nekaterih primerih družbe niso vzpostavile politik in postopkov za uporabo tehnike za učinkovito upravljanje naložb (EPM) ter ni jasnih razkritij, kot jih zahtevajo Smernice ESMA o ETF in drugih vprašanjih v zvezi z UCITS sklad; ter
 • se še naprej pogosto uporabljajo dogovori o delitvi fiksnih provizij pri posojanju vrednostnih papirjev, kar ima neugodne posledice za male vlagatelje.

Nazaj na seznam
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si