ESMA objavila napotke nadzornikom pri izvajanju nadzora nad stroški KNPVP in AIS ter posodobljena navodila za poročanje po Uredbi o skladih denarnega trga

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)  je na spletni strani objavil napotke nadzornikom, za katere pričakuje, da jih bodo nadzorniki upoštevali pri izvajanju nadzora nad stroški kolektivnih naložbenih podjemov (KNPVP) in alternativnih investicijskih skladov (AIS). V skladu z veljavno zakonodajo sredstev investicijskih skladov (KNPVP in AIS) in njihovih vlagateljev ne smejo bremeniti t. i. nepotrebni stroški. ESMA ugotavlja, da pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem teh določb obstaja precejšnje razhajanje med državami članicam, zato je pripravila posebne napotke, s katerimi želi približati nadzorne pristope in prakse držav članic.

Celoten dokument je dostopen tukaj.  

ESMA je objavila tudi dopolnjena navodila in XML shemo (v 1.1.) za poročanje v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga. Nova navodila in XML shema sta dostopna tukaj. Agencija bo XML shemo vključila v Funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljavca skladov denarnega trga, ki bo v kratkem objavljena na spletni stani Agencije.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si