ESMA objavila Letno poročilo za leto 2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil Letno poročilo za leto 2018. V njem je pregledal svoje dosežke glede na prednostne naloge in cilje, ki si jih je zastavil pri izpolnjevanju svojega poslanstva krepitve varstva vlagateljev ter spodbujanja stabilnih in urejenih finančnih trgov v Evropski uniji.

Letno poročilo ESMA je dostopno tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si