Skoči do osrednje vsebine

ESMA objavila končno poročilo o evropskem trgu emisijskih kuponov

Poročilo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) ne navaja nobenih trenutno večjih pomanjkljivosti v delovanju EU trga emisijskih kuponov. Vendar pa ESMA v poročilu predlaga številna priporočila za izboljšanje preglednosti in spremljanja trga. Poročilo je izčrpno izhodišče za Evropsko komisijo, Svet in parlament, da ugotovijo, ali so potrebni dodatni ukrepi za regulacijo trga emisijskih kuponov.

Končno poročilo predstavlja poglobljeno analizo trgovanja s pravicami do emisije in izvedenimi finančnimi instrumenti na emisijske kupone na podlagi podatkov, pridobljenih iz različnih virov, vključno z EMIR poročanjem, poročanjem o transakcijah po MiFIR, dnevnimi in tedenskimi MiFID II poročili, podatki o dražbah in podatkih, pridobljenih iz registra EU. 

Pri preučevanju trgovanja na evropskem trgu emisijskih kuponov in udeležencih ESMA med drugim ugotavlja, da imajo dolge pozicije v izvedenih finančnih instrumentih emisijskih kuponov v glavnem nefinančne osebe za namene zavarovanja pred tveganjem, medtem ko imajo kratke pozicije večinoma banke in investicijska podjetja, ki zagotavljajo likvidnost in financiranje emisij. Pozicije investicijskih skladov ostajajo omejene, pri čemer imajo pozicije pretežno skladi tretjih držav. Pomembno vlogo na trgu emisij pa ima visokofrekvenčno in algoritemsko trgovanje, kljub majhnim ali nič pozicij podjetij.

Vojna v Ukrajini ima velik vpliv tudi na trg emisijskih kuponov, ugotavlja ESMA. Medtem ko so se cene emisijskih kuponov konec februarja in v začetku marca v samo nekaj dneh znižale za 30-odstotkov, so cene zemeljskega plina dosegle najvišje vrednosti v Evropi. V tem poročilu ESMA pojasnjuje gibanje cen s številnimi makroekonomski in tudi tehničnimi dejavniki. 

V poročilu predlagani ukrepi bi udeležencem na trgu, regulatorjem in javnosti zagotovili več informacij ter bi prispevali k nadaljnjemu nemotenemu delovanju trga, ki ima pomembno vlogo pri prehodu EU na nizkoogljično gospodarstvo. 

Več na spletni strani ESMA.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si