ESMA objavila javno izjavo o poročanju po Uredbi SFTR

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je v okviru ukrepov za blažitev vpliva COVID-19 objavil javno izjavo v zvezi z obveznostjo poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji na podlagi Uredbe o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji financiranju in ponovni uporabe (Uredba SFTR). Slednja določa poročanje podrobnih informacij o poslih financiranja z vrednostnimi papirji (SFT), ki jih sklenejo vsi udeleženci na trgu, ne glede na to, ali gre za finančne ali nefinančne subjekte, vključno s sestavo zavarovanja s premoženjem, če je to na voljo za ponovno uporabo ali je bilo ponovno uporabljeno, z nadomestitvijo zavarovanja s premoženjem ob koncu dneva in z uporabljenimi odbitki.

Z novimi pravili o preglednosti se omogoča učinkovito poročanje podrobnih informacij o SFT repozitorijem sklenjenih poslov in s tem razkritje informacij o navedenih poslih in o zamenjavah celotnega donosa vlagateljem v kolektivne naložbene podjeme. Uredba SFTR se nanaša na transakcije, povezane s povečanjem finančnega vzvoda, procikličnostjo, zamenjavo likvidnosti in zamenjavo zavarovanja s premoženjem. STF vključujejo repo posle, posojanje vrednostnih papirjev ali blaga in izposojanje vrednostnih papirjev ali blaga, posel nakupa in ponovne prodaje ali posel prodaje in ponovnega nakupa ter posel kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja.

Skladno z Uredbo SFTR nastopi obveznost poročanja o SFT:
- za kreditne institucije, investicijske družbe in zadevne družbe tretjih držav 13. aprila 2020,
- za centralno nasprotno stranka (CCP), centralno depotno družbo (CSD) in za ustrezne subjekte iz tretjih držav 13. julija 2020,
- za zavarovalnice, sklade, institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP) in ustrezne subjekte iz tretjih držav 12. oktobra 2020 ter
- za nefinančne nasprotne stranke 11. januarja 2021.

Javno izjavo ESMA si lahko ogledate tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si