Skoči do osrednje vsebine

ESMA dopolnila smernice MAR o odlogu notranjih informacij z bonitetnim nadzorom

Evropski nadzornik finančnih trgov ESMA je objavil poročilo o spremembi oz. dopolnitvi smernic uredbe o zlorabi trga (MAR) glede odloga razkritja notranjih informacij. Te sedaj vključujejo tudi bančne nadzornike. 

Zaradi interakcije med obveznostmi glede razkritja oz. odloga notranjih informacij v okviru bonitetnega nadzora, je ESMA je pripravila dopolnitev teh smernic, ki vsebujejo tudi primere iz nadzora bank oz. procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), še posebej v zvezi z odločitvami bančnega nadzornika glede kapitalskih zahtev (P2R) in priporočil (P2G).  ESMA si v sodelovanju z ECB in EBA prizadeva za dosleden nadzor in enak pristop glede odloga in razkritja notranjih informacij na ravni EU.

Dopolnjene smernice tako vključujejo:

  • primere odkupov, zmanjšanj in odkupov lastnih sredstev, ki so predmet nadzornega dovoljenja, ko imajo institucije upravičen interes, da odložijo razkritje notranjih informacij, dokler pristojni organ ne odobri transakcij,

  • v primeru upravičenega interesa institucija odloži razkritje osnutka odločbe SREP, ki je bila neuradno posredovana instituciji, dokler ta odločitev ne postane pravnomočna po zaključku postopka odločanja pristojnega organa,

  • glede na vsebino odločitev SREP se pričakuje, da bo P2R obravnavan kot notranja informacija in je zelo verjetno, da gre za cenovno občutljivo informacijo, medtem ko je P2G lahko le notranja informacija. Primeri situacij, v katerih se pričakuje cenovna občutljivost informacije -  če razlika med P2G in stopnjo kapitala institucije ni majhna in bo verjetno vključevala velik odziv institucije, kot je povečanje kapitala in kadar P2G ni v skladu s tržnimi pričakovanji, zato je mogoče pričakovati vpliv na ceno. 

Smernice so namenjene zagotavljanju jasnosti, krepitvi pravne varnosti in spodbujanju konvergence nadzora ter bi morale pomagati izdajateljem pri oceni, ali izpolnjujejo pogoje za odložitev notranjih informacij v skladu z MAR. Veljati bodo začele 2 meseca po objavi v uradnem listu EU. Pred tem bodo še prevedene v vse jezike EU, nacionalni pristojni organi pa se bodo morali opredeliti, ali bodo smernice upoštevali oz. če ne, pojasniti razloge za neupoštevanje. Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si