ESMA določila postopke uporabe podatkov v primeru izstopa Velike Britanije iz EU brez dogovora

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je dne 5. 2. 2019 objavil izjavo v zvezi z uporabo podatkov in izračunov po Uredbi MiFIR v povezavi z morebitnim izstopom Velike Britanije iz EU brez dogovora (t.i. no-deal Brexit). V primeru slednjega Velika Britanija po 30. 3. 2019 ne bo več posredovala, ESMA pa ne bo več obdelovala njenih podatkov. To bo vplivalo tudi na podatkovne baze in IT aplikacije ESMA, predvsem v zvezi z:
- bazo referenčnih podatkov (FIRDS),
- določitvijo pristojnega organa v zvezi s finančnimi instrumenti (Relevant Competent Authority),
- letnimi izračuni glede transparentnosti za lastniške finančne instrumente,
- izračuni glede transparentnosti za nelastniške finančne instrumente,
- izračune za sistematične internalizatorje,
- DVC mehanizmom in
- izračuni v zvezi z opravljanjem pomožne dejavnosti.

Zaradi možnih težav pri obdelavi in objavi podatkov so zamaknjeni tudi datumi predvidenih posodobitev sistemov FIRDS in TREM, in sicer iz 18. 2. 2019 na tretji kvartal 2019.

Podrobnosti so razvidne iz obvestila ESMA.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.