Skoči do osrednje vsebine

EBA začenja posvetovanja v zvezi s Smernicami o politikah prejemkov in Smernicami o notranjem upravljanju za investicijska podjetja

Evropski bančni organ (EBA) je začel javno posvetovanje v zvezi s Smernicami o politikah prejemkov in Smernicami o notranjem upravljanju za investicijska podjetja v skladu z direktivo o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (IFD). Smernice natančneje pojasnjujejo določbe o prejemkih in notranjem upravljanju, ki jih bodo morala upoštevati investicijska podjetja razreda 2. Zainteresirani lahko organu EBA podajo svoje pripombe do 17. marca 2021. Javna obravnava smernic bo 17. februarja 2021 od 14. do 16. ure. 

Osnutek Smernic o politikah prejemkov investicijskih podjetij natančneje pojasnjuje določbe o prejemkih, ki jih morajo investicijska podjetja razreda 2 upoštevati v skladu z načelom sorazmernosti. Preudarna politika prejemkov zagotavlja skladnost variabilnih prejemkov zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti investicijskega podjetja in sredstev, ki jih ta upravlja, in mora biti nevtralna glede na spol.

Osnutek Smernic o notranjem upravljanju za investicijska podjetja natančneje pojasnjuje določbe o notranjem upravljanju, ki jih morajo investicijska podjetja razreda 2, v skladu z načelom sorazmernosti, upoštevati. S pravili notranjega upravljanja se zagotavlja, da imajo investicijska podjetja jasno organizacijsko strukturo, da učinkovito obvladujejo svoja tveganja in da imajo vzpostavljene ustrezne mehanizme notranjih kontrol.

Smernice se, z namenom celovitega pristopa investicijskih podjetij k ustreznemu nagrajevanju in upravljanju tveganj, uporabljajo na individualni in konsolidirani osnovi.


Več informacij:

-  v zvezi s Smernicami o politikah prejemkov

-  v zvezi s Smernicami o notranjem upravljanju za investicijska podjetja  Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si