Državni zbor RS za direktorico ATVP imenoval Anko Čadež

Državni zbor RS je 30. marca 2021 imenoval Anko Čadež za direktorico Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za šestletni mandat, od 31. marca 2021 do 30. marca 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja. Anka Čadež, univerzitetna diplomirana pravnica, je bila v preteklosti zaposlena na ATVP, kjer je bila med drugim tudi namestnica direktorja in v. d. direktorja ter je vodila sektor kapitalskega trga. Kot direktorica ATVP bo opravljala tudi funkcijo predsednice Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in bila redna članica Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si