Družba LEDORO svetovanje d. o. o. ni več vezani zastopnik družbe Goldenburg Group Limited

Agencija za trg vrednostnih papirjev je od ciprskega nadzornega organa za trg vrednostnih papirjev (Cyprus Securities and Exchange Commission) prejela obvestilo, da je investicijsko podjetje Goldenburg Group Limited (Goldenburg) dne 10. 11. 2019 preklicalo pooblastilo, s katerim je družbo LEDORO svetovanje d. o. o. pooblastilo, da v njenem imenu opravljanja dejanja v zvezi z investicijskimi storitvami in posli, ki jih na območju Republike Slovenije lahko opravlja Goldenburg.

Družba LEDORO svetovanje d. o. o. zato od 10. 11. 2019 na območju Republike Slovenije ne sme več opravljati poslov odvisnega borznoposredniškega zastopnika za navedeno podjetje.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si