Skoči do osrednje vsebine

Dodatna pojasnila glede poročanja letnih poročil v ESEF formatu

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je izdala okrožnico, s katero javne družbe obvešča, da se Republika Slovenija ni odločila za enoletni odlog poročanja revidiranih letnih poročil za poslovno leto 2020 v ESEF formatu. To pomeni, da so javne družbe letos prvič dolžne svoje revidirano letno poročilo objaviti v ESEF formatu, in sicer najkasneje do 30. 4. 2021. V izogib zapletom zaradi poročanja v novem elektronskem formatu, ki bi lahko imeli zaradi morebitnih zapoznelih objav letnih poročil negativen vpliv na trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, je ATVP podala dodatna pojasnila v obliki odgovorov na vprašanja ter predstavila nekatera svoja izhodišča za nadzor revidiranih letnih poročil za poslovno leto 2020 v ESEF formatu v letu 2021. 

ATVP javnim družbam svetuje, da poleg navedenih pojasnil upoštevajo tudi Razlagalno sporočilo Komisije o pripravi, revidiranju in objavljanju računovodskih izkazov, vključenih v letna računovodska poročila, pripravljena v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 o evropski enotni elektronski obliki (ESEF), ki odgovarja na vprašanja s področja evropske zakonodaje glede izvajanja revizije, uporabe e-podpisov, odgovornostjo izdajateljev, ter na nekatera druga vprašanja.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si