Skoči do osrednje vsebine

Dodatna navodila v zvezi s poročanjem BPD po ZTFI

Glede na že prejeta numerična poročila borznoposredniških družb, Agencija zavezance za poročanje opozarja predvsem na naslednje:

1. Za datum poročila se šteje datum, na katerega se nanaša poročilo. Za sklope poročil CAP, NAL in IZP je to datum, za katerega se poroča stanje na ta dan (zadnji dan v mesecu). Enako velja za sklop poročil LIK, ne glede na to, da poročilo vsebuje vnose samo za delovne dni v mesecu.

2. Če je zavezanec za isto obdobje poslal dve poročili istega tipa, mora poslati tudi preklic prejšnjega poročila. Navodila za pošiljanje preklicev so v Funkcionalni specifikaciji.

3. Posamezna postavka v poročilu je lahko treh različnih tipov (število, datum ali tekst). Zavezanci morajo pri pošiljanju upoštevati, katerega tipa je posamezna postavka. Klasifikacija poročil s tipi posameznih postavk je v Funkcionalni specifikaciji.

Zavezance za poročanje prosimo, da, v kolikor pri že poslanih poročilih niso ravnali v skladu z zgornjimi navodili, popravljena poročila pošljejo še enkrat, vključno z ustreznimi preklici.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si