Skoči do osrednje vsebine

Ciprski nadzornik ugotovil kršitve v družbi Goldenburg

Ciprski nadzorni organ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) je na svoji spletni strani objavil, da je v nadzoru nad družbo  Goldenburg Group Limited, 1, Siaffi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, 3042 Limasol, Ciper (v nadaljevanju:  Goldenburg), ugotovil številne kršitve. V skladu s ciprsko zakonodajo je CySEC z družbo glede ugotovljenih kršitev dosegel sporazum o poravnavi v višini 270.000 EUR.

Goldenburg je pred leti preko odvisnega borznega zastopnika Ledoro, d.o.o. že opravljal investicijsko storitev investicijskega svetovanja v Republiki Sloveniji. Ledoro d.o.o. je bil zaradi hujših kršitev obveznosti, določenih s predpisi in pravili iz Zakona o trgu finančnih instrumentov, izbrisan iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov.

Družba Goldenburg neposredno opravlja investicijske storitve in posle tudi v Republiki Sloveniji. S tem obvestilom želi ATVP opozoriti vlagatelje, da je ciprski nadzornik CySEC pri nadzoru med drugim ugotovil kršitve splošnih načel pri podajanju informacij strankam ter kršitve glede ustrezne ocene stranke pri ponujanju svojih storitev. Goldenburg strankam namreč ponuja naložbene storitve v obliki forexa in CFD. CFD-ji so zapleteni izvedeni finančni instrumenti, saj vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. Ena izmed ugotovljenih kršitev CySEC je tudi ta, da je družba Goldenburg kršila določbe MiFIR v zvezi s Sklepom ESMA 2018/796 o začasni omejitvi trgovanja s pogodbami na razliko v EU.

Kot izhaja iz ugotovitev nadzora CySEC, je ta v skladu s členom 37 (4) ciprskega zakona o komisiji za vrednostne papirje in borzo iz leta 2009 dosegel dogovor o poravnavi glede kakršne koli kršitve ali morebitne kršitve, dejanjem ali opustitvijo, za katero obstaja utemeljen razlog, da krši določbe zakonodaje v okviru pristojnosti CySEC. Poravnava z družbo Goldenburg glede njenih možnih kršitev je znašala 270.000 EUR, ki jo je družba Goldenburg poravnala.

ATVP v zvezi z vlaganji v finančne instrumente ter zlasti v izvedene finančne instrumente opozarja vlagatelje, da podrobneje preučijo vse okoliščine, tveganja, posebnosti, višino stroškov, ki lahko nastanejo pri trgovanju z vrednostnih papirji ali izvedenimi finančnimi instrumenti, še posebej pa naj bodo pozorni na tiste izvedene finančne instrumente, ki lahko vsebujejo tudi vzvode. Na spletni strani posamezne družbe naj preverijo vsa opozorila glede narave posameznih vrednostnih papirjev in izvedenih finančnih instrumentov, še posebej pa opozorila, ki se nanašajo na potencialno izgubo celotnega vložka, ki ga utrpi velika večina strank.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si