Skoči do osrednje vsebine

ATVP zavezance opozarja na obveznost izvajanja omejevalnih ukrepov

Agencija za trg vrednostih papirjev (ATVP) opozarja na Uredbo o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela 10. marca 2022. Ta med subjekti, ki izvajajo določbe aktov EU, s katerimi so določeni finančni omejevalni ukrepi, določa tudi osebe, ki jih nadzoruje ATVP. Zato je ATVP skupaj z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor pristojna za nadzor nad izvajanjem finančnih omejevalnih ukrepov. Uredba Vlade velja do 10. maja 2022. 

Znaten del omejevalnih ukrepov predstavljajo finančni omejevalni ukrepi. Ti se nanašajo na:

  • zamrznitev sredstev in gospodarskih virov,
  • dajanje na voljo sredstev in gospodarskih virov, ali na
  • izvajanje finančnih storitev.

ATVP opozarja, da Uredba Vlade določa, da morajo subjekti, ki izvajajo določbe aktov EU, s katerimi so določeni omejevalni ukrepi, vzpostaviti učinkovite politike, postopke in kontrole, ki omogočajo ravnanje v skladu z omejevalnimi ukrepi ter pravočasno odkrivanje kršitev omejevalnih ukrepov.

ATVP dodatno opozarja, da finančne omejevalne ukrepe vsebinsko podrobneje urejajo sklepi in uredbe Sveta, kot so navedeni v 1. členu Uredbe Vlade. Pri tem pa navedbe sklepov Sveta in uredb Sveta v 1. členu Uredbe Vlade ne vsebujejo zadnjih sprememb, ki so bile sprejete in uveljavljene po 2. marcu 2022. ATVP pričakuje, da bodo zavezanci upoštevali tudi te spremembe in dopolnitve zadevnih evropskih aktov.

Povezane vsebine:


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si