ATVP zaradi tržne manipulacije ukrepala zoper družbo Ring in člana njenega poslovodstva

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v postopku nadzora nad trgovanjem družbe Ring International Holding AG (Ring) z delnicami Cinkarne Celje (CICG) ugotovila kršitev 15. člena Uredbe o zlorabi trga, ki prepoveduje tržno manipulacijo. Zaradi izkrivljanja slike prave ponudbe in povpraševanja na trgu in posledično zagotavljanja nenormalne oziroma umetne ravni cene delnice CICG je družbi Ring in članu njenega poslovodstva Ralphu Leu Lanckohru izdala odločbi, s katerima jima je prepovedala ponovitev kršitve prepovedi tržne manipulacije.

ATVP je v postopku nadzora ugotovila, da si je družba Ring v obdobju od 25. 1. do 16. 4. 2018 z velikim obsegom prodajnih naročil ustvarila dominantno pozicijo in je s svojimi prodajnimi naročili in posli, ki so bili sklenjeni na podlagi teh naročil, zmanjševala tečaj delnice CICG. S prodajo delnic po ceni, nižji od tržne, je prekinila trend rasti cene delnice, pri čemer s prodajo ni zasledovala dobička, temveč je želel umetno zmanjšati ceno delnice CICG. Na ta način sta družba Ring oziroma član njenega poslovodstva Ralph Leo Lanckohr, ki se je podpisoval pod prodajna naročila, želela znižati prevzemno ceno in s tem skupen obseg sredstev, ki bi jih morala zgotoviti za prevzem Cinkarne Celje. S prodajo delnic CICG je družba delovala tudi v nasprotju s svojo tedaj jasno oblikovano namero za prevzem, v skladu s katero bi morala svoj delež v družbi Cinkarna Celje povečevati.

Podrobnejše informacije o navedenih ukrepih nadzora zoper družbo Ring in Ralpha Lea Lanckohra so objavljene med Nadzorniškimi razkritji.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si