Skoči do osrednje vsebine

ATVP v skladu s priporočilom OFS izdala mnenje glede izplačil dividend in dobičkov BPD

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v skladu s priporočilom Odbora za finančno stabilnost (OFS) z dne 25. 1. 2021 izdala mnenje v zvezi z izplačili dividend in dobičkov borznoposredniških družb (BPD). Pri tem je upoštevala obseg in naravo tveganj, povezanih z delovanjem BPD, ki jih nadzira, in sledila namenu prispevanja h krepitvi odpornosti finančne infrastrukture na finančne šoke ter namenu ohranjanja finančne stabilnosti in preprečitve nastanka motenj v finančnem sistemu, ki bi lahko imele resne negativne posledice na delovanje finančnega sistema in realno gospodarstvo. BPD svetuje, da do 30. septembra 2021 pri odločanju o:

 (a) razdelitvi dividend ali nepreklicnih zavezah za razdelitev dividend  za leta 2019, 2020 in 2021,

(b) odkupu lastnih deležev v korist izplačila lastninskih pravic delničarjem oziroma omejitev ali previdnost pri izplačilu dobičkov, doseženih v letih 2019, 2020 in 2021, nerazporejenih dobičkov in rezerv iz preteklih let za te namene ter

(c) ustvarjanju obveznosti izplačila variabilnih prejemkov prevzemnikom pomembnega tveganja

ravnajo še posebej previdno, tako da bodo tudi v primeru dolgotrajnejših posledic epidemije razpolagale z ustrezno višino kapitala za zagotavljanje kapitalske ustreznosti, ohranile sposobnost absorbiranja morebitnih kapitalskih izgub in vseskozi zagotavljale ustrezno raven likvidnosti. 

ATVP borznoposredniškim družbam svetuje, da se pred izvedbo dejanja iz prvih dveh točk posvetujejo z ATVP. 

Z dnem izdaje tega mnenja je prenehalo veljati mnenje z dne 7. 4. 2020.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si