ATVP v skladu s priporočilom OFS izdala mnenje glede izplačil dividend in dobičkov finančnih družb, ki jih nadzira

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v skladu s priporočilom Odbora za finančno stabilnost (OFS) danes izdala mnenje v zvezi z izplačili dividend in dobičkov družb za upravljanje, upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, borznoposredniških družb, Ljubljanske borze in KDD – Centralne klirinško depotne družbe. V njem navedenim finančnim družbam svetuje, da pri odločanju o izplačilu dividend za preteklo leto in leto 2020 ter odkupu lastnih deležev v korist izplačila lastninskih pravic delničarjem oziroma pri izplačilu dobičkov, doseženih v letu 2019 in 2020, nerazporejenih dobičkov in rezerv iz preteklih let za te namene, ravnajo še posebej previdno, tako da bodo tudi v primeru dolgotrajnejših posledic epidemije razpolagale z ustrezno višino kapitala za zagotavljanje kapitalske ustreznosti, ohranile sposobnost absorbiranja morebitnih kapitalskih izgub in vseskozi zagotavljale ustrezno raven likvidnosti.

Celotno mnenje ATVP je dostopno tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si