Skoči do osrednje vsebine

ATVP javnim družbam predstavila glavne novosti in nadzorniške prioritete

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je izdala okrožnico, v kateri je javne družbe seznanila z aktualnimi zakonodajnimi spremembami in nadzorniškimi praksami, povezanimi z razkritji javnih družb. Tako je javne družbe opozorila na novosti, ki jih je določila novela Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI-1B v zvezi z objavami revidiranih letnih poročil javnih družb v elektronskem formatu (ESEF). Predstavila je tudi glavne novosti, ki jih je na področje poročanja javnih družb prinesla novela Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1K. V okrožnici je ATVP predstavila še skupne nadzorniške prioritete ESMA za pregled letnih poročil javnih družb za poslovno leto 2021 ter podala svoja opažanja po prvem letu poročanja javnih družb v ESEF obliki. Javne družbe je obvestila tudi o načrtu Evropske komisije, da na področju držav članic Evropske unije vzpostavi platformo ESAP, ki bo vlagateljem na celotnem evropskem prostoru omogočila centraliziran dostop do nadzorovanih informacij javnih družb, in sicer tako finančnih kot nefinančnih (npr. povezanih s trajnostjo).

Okrožnica je dostopna tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si