Skoči do osrednje vsebine

ATVP ukrepala zoper družbo SLOMARK

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaključila nadzorni postopek nad nelicenciranim subjektom, družbo SLOMARK, marketing, d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Zaradi številnih kršitev določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki jih je ugotovila v nadzornem postopku, je družbi SLOMARK izdala ukrep nadzora, s katerim ji je naložila odpravo kršitev. Z ugotovljenimi sumi, da sta ciprski investicijski podjetji Goldenburg in BCM, ki lahko investicijske storitve na območju Republike Slovenije opravljata neposredno in s katerima je družba SLOMARK sodelovala, kršili več evropskih predpisov, je ATVP seznanila tudi ciprski nadzorni organ CySEC in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

ATVP je v postopku nadzora nad družbo SLOMARK ugotovila, da je družba kršila določbe ZTFI-1 s tem, ko je opravljala investicijsko storitev investicijskega svetovanja brez ustreznega dovoljenja, ko je opravljala storitve odvisnega borznoposredniškega zastopnika, čeprav ni bila vpisana v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov ter ko je strankam dajala informacije oziroma tržna sporočila iz prvega odstavka 251. člena ZTFI-1, katerih predmet je bila ponudba ali opravljanje investicijskih storitev in poslov, pri čemer družba SLOMARK ni oseba iz 59. člena ZTFI-1, ni odvisni borznoposredniški zastopnik in ni imela pooblastila investicijskega podjetja za opravljanje tovrstnih dejanj.

ATVP je zato družbi SLOMARK v zvezi z ugotovljenimi kršitvami z namenom čimprejšnje zagotovitve zakonitega stanja na trgu finančnih instrumentov 18. oktobra 2022 izdala ukrep nadzora (.docx), s katerim ji je naložila odpravo kršitev. Ker so bili v postopku nadzora ugotovljeni tudi sumi kršitev več evropskih predpisov s strani ciprskih investicijskih podjetij Goldenburg Group LTD, 46 Ayiou Athanasiou Avenue, Interlink Hermes Plaza, Office 101, Ayios Athanasios, 4102 Limassol, Ciper in BCM Begin Capital Markets CY Limited, 2, Filiou Zannetou, Ground Floor, Office 1, 3021 Limassol, Ciper, ki lahko investicijske storitve na območju Republike Slovenije opravljata neposredno, je ATVP o tem seznanila tudi ciprski nadzorni organ CySEC in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

ATVP vlagateljem in potencialnim vlagateljem ponovno svetuje, da pred sklepanjem kakršnih koli dogovorov ali sprejemanjem investicijskih odločitev vedno preverijo, ali imajo subjekti s katerimi poslujejo (vključno s samooklicanimi tržniki ali marketinškimi podjetji) vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev. Investicijske storitve in posle je dovoljeno opravljati zgolj na podlagi pridobljenega dovoljenja pristojnega organa, subjekti, ki takšne storitve opravljajo pa morajo poslovati v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja in strankam oziroma potencialnim strankam vedno zagotavljati informacije, ki so poštene, jasne in niso zavajajoče.

Informacije o subjektih, ki razpolagajo z dovoljenji za opravljanje investicijskih storitev in poslov je mogoče najti na spletnih straneh ATVP (Seznami in Registri) ali Banke Slovenije, prav tako pa je na spletnih straneh ATVP na voljo tudi register odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki smejo na podlagi neomejene in nepogojne odgovornosti samo enega investicijskega podjetja opravljati zanj določene storitve.

Več informacij in priporočil v zvezi z naložbami v finančne instrumente je dostopnih na spletni strani Izobraževanje vlagateljev.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si