Skoči do osrednje vsebine

ATVP seznanila javne družbe z novostmi pri poročanju

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je izdala okrožnico, v kateri je predstavila ključne informacije in napotke v zvezi s poročanjem javnih družb. V okrožnici je ATVP povzela glavne novosti na zakonodajnem področju, predstavila skupne nadzorniške prioritete Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) ter podala aktualne informacije v zvezi novo obliko poročanja v ESEF formatu. Dotaknila se je tudi priprave seznamov oseb z notranjimi informacijami in sodelovanja javnih družb z ATVP.

Kot pomembno novost na zakonodajnem področju je ATVP izpostavila prospekt za okrevanje javnih družb, ki se načrtuje na nivoju EU v okviru paketa ukrepov za oživitev kapitalskih trgov. Druga pomembna novost za javne družbe je izvedba skupščin družb, sklicanih v času epidemije COVID-19. Te bo, v skladu z določbami Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), mogoče izvesti elektronsko ali virtualno.

V okrožnici je ATVP nadalje podrobneje predstavila mednarodne računovodske standarde (MRS 1, MRS 36, MRSP 9, MRSP 7 in RSP 16), katerim bo, v skladu s skupnimi nadzorniškimi prioritetami ESMA, pri preverjanju letnih poročil javnih družb za leto 2020 posvetila posebno pozornost. V skladu s prioritetami ESMA bo ATVP pri pregledu poslovnih poročil javnih družb za leto 2020 pozornost namenila tudi vplivu izbruha pandemije COVID-19 pri nefinančnem poročanju in pri Alternativnih merilih uspešnosti poslovanja.

Nazadnje je izdajatelje seznanila še z novostmi s področja poročanja letnih poročil v ESEF formatu. Za lažji prehod na novo obliko poročanja je ATVP v začetku decembra vzpostavila testno okolje za oddajo letnih poročil v ESEF formatu ter z okrožnico pozvala javne družbe k testiranju.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si