Skoči do osrednje vsebine

ATVP predstavila ugotovitve nadzora nad razkrivanjem informacij vlagateljem KNPVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je pri nadzoru nad družbami za upravljanje zaznala različne prakse razkrivanj informacij o slogu upravljanja premoženja v prospektih in dokumentih s ključnimi podatki za vlagatelje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP). Ugotovila je, da vse družbe za upravljanje pri razkrivanju omenjenih informacij sicer dosegajo zakonodajne zahteve, ne pa tudi pričakovanj Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki jih ATVP šteje za primer dobre prakse na tem področju. Zato je svoje ugotovitve in dobro prakso razkritij, ki vlagatelje ustrezno ščitijo pred pomanjkljivimi informacijami ter posledično oblikovanjem neupravičenih pričakovanj in izpostavljanjem nepričakovanim tveganjem, predstavila v dokumentu Nadzorniško razkritje. 

ATVP bo opravljen nadzor v prihodnje nadgradila s kvantitativno oziroma kvalitativno oceno načina upravljanja premoženja KNPVP ter na ta način preverila ustreznost (resničnost) navedb v dokumentih s ključnimi podatki za vlagatelje v zvezi z načinom upravljanja premoženja KNPVP.

Ugotovitve nadzora ATVP in primer dobre prakse si lahko ogledate tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si