Skoči do osrednje vsebine

ATVP posodobila uporabniški priročnik e-ZTFI-1

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svoji spletni strani objavila posodobljen priročnik o uporabi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), v katerem uporabnikom ponuja praktičen in enostaven vpogled v obsežen in kompleksen regulatorni okvir trga finančnih instrumentov. V priročniku so upoštevane zadnje zakonske spremembe s področja trga finančnih instrumentov, zajete v novelah ZTFI-1A in ZTFI-1B. Poleg obrazložitve posameznih zakonskih določb priročnik vsebuje tudi povezave na podzakonske akte, sprejete na podlagi ZTFI-1, relevantne akte Evropske unije (direktive in uredbe ter smernice ESMA) ter določbe Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP) in Zakona o bančništvu (ZBan-2 oziroma ZBan-3), na katere se ZTFI-1 sklicuje. Dodane so tudi povezave na stališča Sveta ATVP ter na nadzorne ukrepe oziroma sodno prakso.

Povezana vsebina:
- priročnik e-ZTFI-1


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si