Skoči do osrednje vsebine

ATVP opozarja vlagatelje glede statusa družbe Equinox nepremičnine

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi varstva vlagateljev na finančnem trgu objavila opozorilo v zvezi s statusom družbe Equinox nepremičnine, d. d., Dunajska cesta 5, Ljubljana (Equinox nepremičnine). V njem je zaradi nekaterih napačnih informacij, ki so se pojavljale v javnosti, opozorila, da je družba Equnox nepremičnine delniška družba in ne nepremičninski sklad ali sklad za naložbe v nepremičnine (t. i. REIT). Zato primerjava med družbo Equinox nepremičnine in tujimi nepremičninskimi skladi ali REIT-i ni primerna in bi bila za vlagatelje zavajajoča. 

ATVP je 13. januarja 2022 družbi Equinox nepremičnine potrdila prospekt za uvrstitev 1.793.869 delnic oznake EQNX v trgovanje na organiziranem trgu – segment standardna kotacija. Nakup delnic EQNX predstavlja naložbo v delniško družbo Equinox nepremičnine, ki je bila ustanovljena v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Opozorilo javnosti je dostopno tukaj (.docx).


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si