Skoči do osrednje vsebine

ATVP opozarja na porast aktivnosti nelicenciranih ponudnikov

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v zadnjem času zaznava povečano število klicev iz hrvaških telefonskih številk, v katerih klicatelji ponujajo nakup raznih vrednostnih papirjev. Ponudniki v pogovoru nakup delnic predstavljajo kot enkratno priložnost in omenjajo možnost velikega zaslužka iz naslova dividend. ATVP v zvezi s tovrstnimi klici svetuje veliko previdnost, saj gre po vsej verjetnosti za ponudnike, ki za opravljanje investicijskih storitev in poslov nimajo dovoljenja pristojnega organa. Ponujanje vrednostnih papirjev brez ustreznega dovoljenja na območju EU ni dovoljeno in je zelo tvegano. Zato naj prejemniki takšnega klica od ponudnika pridobijo čim več informacij (kontaktne podatke, ime družbe, za katero delajo idr.) in jih posredujejo ATVP. 

ATVP vlagateljem in zainteresirani javnosti ponovno svetuje, da pred sklepanjem kakršnih koli dogovorov ali sprejemanjem investicijskih odločitev vselej preverijo, ali imajo osebe, s katerimi poslujejo (vključno s samooklicanimi tržniki ali marketinškimi podjetji), vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev.

Investicijske storitve in posle je dovoljeno opravljati zgolj na podlagi pridobljenega dovoljenja pristojnega organa, osebe, ki takšne storitve opravljajo, pa morajo poslovati v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja in strankam oziroma potencialnim strankam vedno zagotavljati informacije, ki so poštene, jasne in niso zavajajoče.

Informacije o (pravnih) osebah, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, so objavljene na spletnih straneh ATVP ali Banke Slovenije. Na spletni strani je objavljen tudi register odvisnih borznoposredniških zastopnikov, tj. pravnih oseb, ki smejo na podlagi neomejene in nepogojne odgovornosti samo enega investicijskega podjetja opravljati zanj določene storitve.

Več informacij in priporočil v zvezi z naložbami v finančne instrumente je dostopnih na spletni strani Izobraževanje vlagateljev.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si