ATVP opozarja na previdnost pri vlaganju v vrednostne papirje družbe EChem, d. o. o.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je z namenom varstva vlagateljev na finančnem trgu objavila opozorilo za javnost v zvezi s potrdili o deponiranju izdajatelja EChem, d. o. o. V njem je poudarila, da je z izdajo navedenih potrdil o deponiranju sicer seznanjena, vendar pa v zvezi njimi ni izdala nobenega soglasja, izdaja omenjenih vrednostnih papirjev pa tudi ne sodi pod njeno nadzorno pristojnost. Potrdila o deponiranju izdajatelja EChem predstavljajo zelo tvegan vrednostni papir, zato ATVP vlagatelje opozarja na veliko previdnost pri vlaganju v navedene vrednostne papirje. Vlagateljem priporoča veliko previdnost tudi pri vlaganju v morebitna druga potrdila o deponiranju oz. globalna potrdila o lastništvu izdajatelja EChem ali morebitnih drugih izdajateljev, ki bi v prihodnje izdali podobne vrednostne papirje, in s katerimi bi se lahko v bodoče trgovalo oz. bi se ti ponujali v Republiki Sloveniji.

 

Opozorilo ATVP je dostopno tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si