Skoči do osrednje vsebine

ATVP objavila poročilo o delu ter poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2021

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) pripravila Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2021 in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2021. 

Leto 2021 so zaznamovali pandemija, menjava vodstva ATVP in predsedovanje Svetu EU. Kljub pandemiji, ki je močno posegla tudi na finančne trge doma in po svetu, je bilo preteklo leto za slovenski kapitalski trg uspešno.

Večina družb iz Prve kotacije je izplačala nadpovprečno visoke dividende, zaradi česar se je Ljubljanska borza uvrstila med najbolj donosne borze na svetu. Borzni indeks SBI TOP je od konca leta 2020 pridobil 39,81 %, kar je - tudi glede na primerljive tuje finančne trge - izjemna rast. Tudi nov borzni indeks SBITR, ki izračunava celotno donosnost finančnih instrumentov, je v letu 2021 beležil visoko, kar 47,8 % rast. Tržna kapitalizacija finančnih instrumentov, uvrščenih na organizirani trg, se je konec leta 2021 povečala na 44,19 mrd. EUR, kar predstavlja 8,09 % rast glede na konec leta 2020. V navedenem obdobju je tržna kapitalizacija vseh delnic na borzi znašala 9,51 mrd. EUR in je bila za 37,43 % višja glede na leto 2020. Rast je v istem obdobju beležila tudi tržna kapitalizacija vseh obveznic na borzi, ki je konec decembra 2021 znašala 34,43 mrd. EUR in bila za 4,27 % višja v primerjavi s koncem leta 2020.

Skupna vrednost prometa s finančnimi instrumenti na Ljubljanski borzi je v letu 2021 beležila rahel upad v višini 5,23 % glede na leto 2020 in dosegla vrednost 379,96 mio. EUR. Znižanje skupne vrednosti prometa s finančnimi instrumenti na Ljubljanski borzi v letu 2021 je posledica predvsem padca prometa z obveznicami glede na leto 2020. Promet z delnicami javnih družb je v tem obdobju znašal 379,76 mio. EUR, kar je za 4,84 % manj kot leto prej. Vrednost prometa z obveznicami se je leta 2021 v primerjavi z letom 2020 znatno znižala in dosegla vrednost 0,16 mio. EUR.

Na prevzemnem področju je bilo v letu 2021 precej aktivnosti, saj je bilo izvedenih in uspešno končanih 9 prevzemnih ponudb, od katerih je bil največji prevzem družbe Mercator.

Premoženje vzajemnih skladov se je konec leta 2021 povečalo za 1.101 mio. EUR, kar je večinoma posledica okrevanja tečajev po epidemiji covida-19 v letu 2020 kot tudi neto priliva sredstev v višini 460,1 mio. EUR. Že peto leto zapored je zaznati pozitiven trend povečevanja števila vlagateljev. Vzajemni pokojninski skladi so v letu 2021 beležili enakomerno rast obsega sredstev, ta so se v letu 2021 povečala za 9,9 % v primerjavi z letom 2020. Prav tako se je povečalo tudi število članov. Konec leta 2021 so sredstva, s katerimi upravljajo alternativni skladi s sedežem v Republiki Sloveniji, zrasla za 63,6% glede na enako obdobje leta 2020.

Kljub pozitivnim gibanjem pa ostaja pereča težava slovenskega kapitalskega trga nizka likvidnost. Zato se ATVP aktivno zavzema za uresničitvi ukrepov iz evropskega projekta za oživitev slovenskega kapitalskega trga.

Povezana dokumenta: 

- Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2021 

- Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2021


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si