ATVP objavila poročilo o delu ter poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) objavila Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2019 in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2019.

ATVP je v letu 2019 nadaljevala z izvajanjem nadzornih in regulativnih aktivnosti in sprejemala ukrepe za ohranjanje stabilnosti finančnega sistema in skrbela za varstvo vlagateljev. Tako kot leto prej je tudi leto 2019 na regulatornem področju zaznamoval nov Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), saj je ATVP na njegovi podlagi lani izdala preko 30 podzakonskih aktov, ki posodabljajo in dodatno urejajo področje trga finančnih instrumentov. 

Za leto 2019 je značilna rast tečajev delnic na organiziranem trgu, ki ga upravlja Ljubljanska borza, d. d., saj je vrednost indeksa SBITOP zrasla za več kot 15 %. Prav tako se je povečala tudi tržna kapitalizacija finančnih instrumentov, ki so kotirali na organiziranem trgu in je konec leta 2019 znašala skoraj 35 milijard EUR. 

Uspešno leto je bilo tudi na področju vzajemnih skladov, saj se je obseg sredstev povečal za 21,9 %. Trend rasti je ATVP zaznala tudi na področju alternativnih skladov, kjer je obseg sredstev v upravljanju konec leta 2019 znašal nekaj manj kot 170 milijonov EUR.

V mednarodnem okolju so bile najpomembnejše aktivnosti povezane z EU oz. z delom v ESMA, predvsem na področju zakonodaje finančnih trgov in zagotavljanju nadzorniške konvergence, predvsem zaradi izstopa Velike Britanije iz EU. Na področju izmenjave osebnih podatkov s tretjimi državami v nadzornih postopkih regulatornih organov je ATVP pristopila k upravnemu dogovoru, ki zagotavlja predpisane zaščitne ukrepe pri prenosu osebnih podatkov v okviru mednarodnega sodelovanja in dopolnjuje obstoječe dogovore o izmenjavi informacij ali memorandumov, ki že obstajajo (ESMA MMoU, IOSCO MMoU). 

Projekti Evropske komisije, ki so se začeli v letu 2019, se bodo nadaljevali tudi v letu 2020. ATVP bo sodelovala v projektu »Izboljšanje in razvoj kapitalskega trga v Sloveniji«. Zaključila bo z evropskim projektom »Možnosti krepitve segmenta alternativnih investicijskih skladov«, ki bo predstavljal osnovo za izboljšavo regulativnega okvira in vzpostavitev učinkovitejšega nadzora nad AIS. Predvidoma v letu 2021 pa se bo zaključil projekt financiranja malih in srednjih podjetij na kapitalskem trgu Slovenije (t. i. SME Listing Support Program), in sicer z uvrstitvijo enega ali dveh podjetij na organizirani trg vrednostnih papirjev.

Izvleček poročila o delu ATVP za 2019 in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2019 si lahko preberete na spodnjih povezavah.


Izvleček poročila o delu ATVP za 2019

Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2019Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si