ATVP objavila okrožnico v zvezi s poročanjem javnih družb v sedanjih zaostrenih razmerah

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi negotovih razmer in nepredvidljivih situacij, s katerimi se trenutno soočajo javne družbe, in ki vplivajo na njihovo poslovanje, izdala okrožnico. V njej podaja dodatna pojasnila in napotke v zvezi z obveznostjo poročanja javnih družb ter odgovarja na vprašanje, kako vlagateljem zagotoviti ustrezne informacije v teh zaostrenih razmerah.

Ker nekatere javne družbe zaradi oteženih razmer in nujnih ukrepov za zajezitev koronavirusa ne bodo mogle zagotoviti pravočasne objave letnih in polletnih poročil, je ATVP predlagala, da se v sklopu interventnih ukrepov podaljša rok za objavo revidiranih letnih oz. polletnih poročil tistih javnih družb, ki se jim rok za objavo izteče v obdobju interventnih ukrepov. Tem javnim družbam se bo tako, na podlagi 89. člena včeraj sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, rok za objavo revidiranega letnega oz. polletnega poročila podaljšal za en mesec, in sicer do 31. maja 2020. Kljub temu pa ATVP javne družbe poziva, da z objavo revidiranih letnih poročil oz. polletnih poročil po nepotrebnem ne odlašajo, če jo uspejo zagotoviti do prvotno predvidenega roka.

ATVP poudarja, da je v sedanjih zaostrenih razmerah še toliko bolj pomembno, da so vlagatelji pravočasno in vsebinsko pravilno obveščeni o finančnem položaju javnih družb ter pričakovanem vplivu krize na njihovo poslovanje. Zato morajo javne družbe v celoti spoštovati določbe Uredbe MAR ter skrbeti, da vlagatelji tudi na tej podlagi prejemajo predpisane informacije.

Javne družbe opozarjamo tudi na zadnjo objavo, povezano s poročanjem javnih družb v enotni elektronski obliki ESEF (objava Agencije z dne 31. 3. 2020 glede ESEF Conformance Suit).

Okrožnica ATVP je v celotnem besedilu dostopna tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si