Skoči do osrednje vsebine

ATVP ne bo podaljšala veljavnosti priporočila glede izplačila dividend in dobičkov BPD

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) se je odločila, da zaradi izboljšanih gospodarskih razmer v Sloveniji in na evrskem območju, robustne kapitalske ustreznosti borznoposredniških družb (BPD) ter drugih – ugodnih – gospodarskih kazalnikov, svojega priporočila glede izplačila dividend in dobičkov BPD ne bo podaljšala. 

Navedeni makrobonitetni ukrep je ATVP izdala dne 11. 2. 2021 v obliki mnenja, pri čemer je sledila priporočilu Odbora za finančno stabilnost Republike Slovenije (OFS). Ta je tedaj ugotovil, da je negotovost v procesu gospodarskega okrevanja v začetku leta 2021 še vedno visoka ter da so posledice nadaljnjega razvoja epidemije COVID-19 za gospodarsko rast in poslovanje finančnega sektorja nepredvidljive. Ker so po mnenju OFS te posledice predstavljale povečano sistemsko tveganje za finančno stabilnost, je ATVP v priporočilu BPD svetovala, da do 30. septembra 2021 pri odločanju o:

(a) razdelitvi dividend ali nepreklicnih zavezah za razdelitev dividend za leta 2019, 2020 in 2021,

(b) odkupu lastnih deležev v korist izplačila lastninskih pravic delničarjem oziroma omejitev ali previdnost pri izplačilu dobičkov doseženih v letih 2019, 2020 in 2021, nerazporejenih dobičkov in rezerv iz preteklih let za te namene,

(c) ustvarjanju obveznosti izplačila variabilnih prejemkov prevzemnikom pomembnega tveganja,

ravnajo še posebej previdno, tako da bodo tudi v primeru dolgotrajnejših posledic epidemije razpolagale z ustrezno višino kapitala za zagotavljanje kapitalske ustreznosti, ohranile sposobnost absorbiranja morebitnih kapitalskih izgub in vseskozi zagotavljale ustrezno raven likvidnosti.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si