ATVP je sprejela sklep o omejitvi oz. prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje CFD-jev in binarnih opcij malim vlagateljem

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na podlagi 42. člena Uredbe (EU) št. 600/2014 (MiFIR) izdala sklep, s katerim omejuje trženje, razširjanje ali prodajo pogodb na razliko (CFD) in prepoveduje trženje, razširjanje ali prodajo binarnih opcij neprofesionalnim strankam. Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je v skladu s 43. členom MiFIR v svojem mnenju potrdil, da je prepoved ATVP utemeljena in sorazmerna. Ukrep začne veljati 1. oktobra 2019 in učinkuje do preklica.

 
ATVP se je za tak ukrep odločila ob upoštevanju načela nadzorniške konvergence, saj so enake ukrepe že sprejele druge države članice, potem, ko so prenehali veljati ukrepi ESMA, z namenom preprečevanja poskusov izogibanja ukrepom ponudnikov CFD-jev in binarnih opcij na celotnem območju EU. Tako ATVP, kot tudi drugi pristojni nadzorni organi in ESMA s tem želijo opozoriti na nevarnost za zaščito vlagateljev in na pravilno delovanje in celovitost finančnih trgov. Pristojnosti za sprejem tovrstnih ukrepov so nove in veljajo od januarja 2018, torej od uveljavitve MiFIR. Več informacij je na voljo tu.

Pogodbe na razliko in binarne opcije so tvegani in kompleksni finančni instrumenti. V zadnjih letih so številni pristojni nacionalni organi in ESMA izrazili pomisleke zaradi vse večjega razširjanja in agresivnega načina trženja teh produktov malim vlagateljem, čeprav so le-ti kompleksni in kot taki neprimerni za veliko večino neprofesionalnih strank. Pred sprejetjem ukrepov ESMA je naraščalo število neprofesionalnih strank, ki so s temi produkti trgovali in izgubljali denar. Iz celotne EU je bilo namreč zaznati številne pritožbe malih vlagateljev, ki so pri trgovanju s pogodbami na razliko oziroma z binarnimi opcijami utrpele veliko finančno škodo. Zato je bil sprejem teh ukrepov potreben.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si