Skoči do osrednje vsebine

ATVP javnim družbam priporoča ustrezno komunikacijo v zvezi z vplivom rusko-ukrajinskega konflikta na njihovo poslovanje

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v zvezi z vplivom ukrajinsko-ruskega konflikta na poslovanje javnih družb izdala okrožnico, v kateri je javnim družbam priporočila ustrezno komunikacijo z investicijsko javnostjo. Ta se lahko izvede v okviru rednega poročanja v skladu z določbami uredbe o zlorabi trga oz. v okviru razkritij v revidiranih letnih poročilih javnih družb za leto 2021 v skladu z določbami ZGD-1, ko se razkritja vključijo v sklop informacij glede narave in finančnih učinkov bistvenih poslovnih dogodkov, ki so se zgodili po koncu poslovnega leta in niso zajeti v računovodskih izkazih. 

Zaradi povečanih možnosti kibernetskega napada na omrežja in sisteme držav članic EU je ATVP javnim družbam priporočila, da namenijo pozornost tudi področju obvladovanja tveganj kibernetskih napadov ter po potrebi investicijski javnosti posredujejo informacije v zvezi s tem.

Okrožnico ATVP si lahko ogledate tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si