ATVP izvedla delavnico o poročanju javnih družb v enotni elektronski obliki ESEF

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v petek, 22. 11. 2019, izvedla delavnico o poročanju javnih družb v enotni elektronski obliki ESEF. Gre za obveznost, ki jo bodo morale v skladu z zahtevami Direktive 2013/50/EU o spremembi Direktive o transparentnosti 2004/109/ES ter na podlagi Delegirane uredbe 2018/815 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja od poslovnega leta, ki se bo začelo 1. januarja 2020 ali pozneje, izpolnjevati javne družbe. Te bodo morale letna računovodska poročila pripraviti v elektronski obliki oz. formatu ESEF. Novosti so na delavnici predstavili strokovnjaki ATVP, delavnice pa se je udeležilo preko 80 udeležencev.

Na delavnici je bil med drugim dogovorjen tudi nadaljnji način informiranja javnih družb s tem v zvezi, in sicer predvsem z namenom, da bi bile slovenske javne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, na prehod v elektronsko obliko poročanja čim bolje pripravljene. ATVP bo javne družbe o tej tematiki še nadalje obveščala z objavami na spletni strani ATVP.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si