Ključne ugotovitve nadzora nad trženjem enot AIS pri nekaterih registriranih UAIS

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v okviru svojih nadzornih aktivnosti ugotavlja relativno pogoste kršitve določb o trženju enot registriranih alternativnih investicijskih skladov (AIS), zaradi česar bo temu področju tudi v prihodnje dajala ustrezen poudarek.

Ugotovljene kršitve se nanašajo na nedovoljene poslovne prakse, ko upravljavec registriranega AIS enote AIS ponuja vlagateljem, ki nimajo ustreznega poznavanja in izkušenj na trgih finančnih instrumentov, in se tudi ne zavedajo tveganj, ki so jim izpostavljeni pri nalaganju svojih sredstev v enote tovrstnih AIS.

Ker naložbe v AIS za neprofesionalne vlagatelje predstavljajo visoko tveganje, želi ATVP v okviru poudarjenega nadzornega pristopa nad registriranimi upravljavci AIS prispevati k doslednemu izvajanju trženja enot AIS zgolj profesionalnim vlagateljem.

 Podrobnejše ugotovitve nadzora so dostopne tukaj. 

 


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si