ATVP izdala okrožnico v zvezi z vplivom širjenja koronavirusa na poslovanje javnih družb

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) spremlja dogajanja v zvezi s širjenjem koronavirusa. Ob tem je že sedaj jasno, da bodo dogajanja verjetno imela pomemben vpliv tudi na poslovanje izdajateljev, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranjem trgu, tj. na poslovanje javnih družb.

Zato je ATVP v zvezi s tem na vse javne družbe naslovila okrožnico s priporočili izdajateljem.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si