ATVP izdala okrožnico v zvezi s poročanjem javnih družb

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na javne družbe naslovila okrožnico, povezano s področjem obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij. V njej je povzela bistvene zakonodajne spremembe, do katerih je prišlo v zadnjem letu, ter predstavila druge koristne informacije, za katere ocenjuje, da jih bodo javne družbe lahko uporabile za izboljšanje korporativnega poročanja. ATVP je v okrožnici napovedala tudi nekatere aktivnosti na področju nadzora nad poročanjem javnih družb, ki jih načrtuje v prihodnjem letu.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si