ATVP izdala okrožnico javnim družbam v zvezi s korporativnim poročanjem v povezavi z razmerami, nastalimi zaradi epidemije COVID-19

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na javne družbe naslovila okrožnico, v kateri je predvsem v zvezi z razmerami, nastalimi zaradi epidemije COVID-19, predstavila napotke in priporočila glede korporativnega poročanja javnih družb. Priporočila se nanašajo na organiziranje elektronskih skupščin, na objavo polletnih poročil javnih družb ter na ustreznost razkritij kazalnikov alternativnih meril uspešnosti poslovanja. ATVP je v okrožnici posebej izpostavila tudi Direktivo o nefinančnem poročanju in pripravo letnih poročil v enotni elektronski obliki (ESEF). Zaradi spremenjenih razmer in negotovosti na organiziranih trgih, do katerih je prišlo zaradi epidemije COVID-19, ATVP poziva javne družbe, da v okviru svojih aktivnosti skrbno pretehtajo različne vidike svojih ukrepov ter ravnajo kar se da preudarno in transparentno.

Okrožnica ATVP je dostopna tukaj


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si