ATVP izdala okrožnico družbam, ki opravljajo izvrševanje naročil za račun strank

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na vse družbe, ki opravljajo izvrševanje naročil za račun strank, naslovila okrožnico, s katero jih je seznanila z informacijami glede ocene primernosti (appropriateness) finančnih instrumentov za stranke pri opravljanju naslednjih investicijskih storitev: 1) sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti in 2. izvrševanje naročil za račun strank. V okrožnici je družbam pojasnila tudi uporabo pravil o upravljanju produktov in o razmerju med uporabo pravil o primernosti finančnih instrumentov ter upravljanju produktov.

Okrožnica je objavljena tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si