ATVP izdala odločbo o mirovanju glasovalnih pravic nezakonitim prevzemnikom v ciljni družbi MINERVO d. d. Ljubljana

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi kršitve določb Zakona o prevzemih (ZPre-1) v ciljni družbi MINERVO d. d. Ljubljana ugotovila, da je osebam POMIN, družba pooblaščenka d. d., Vojko Reven, Matevž Turk, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Igor Kukec, Jože Valenčič, Stanko Bohnec in PROEKS trgovina in proizvodnja d. o. o., ki v tej ciljni družbi delujejo usklajeno, prepovedano uresničevanje glasovalnih pravic. Hkrati je ciljni družbi prepovedala uresničitev teh pravic navedenim osebam.

Prepoved uresničitve glasovalnih pravic velja, dokler navedene osebe:
- ne dajo skupaj ali eden od njih prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe MINERVO d. d. Ljubljana v skladu z ZPre-1, ali
- dokler ne odtujijo toliko vrednostnih papirjev ali delniških nakupnih opcij ali terminskih pogodb, ki niso vsebovane v vrednostnih papirjih, da prevzemnega praga v ciljni družbi MINERVO d. d. ne bodo več dosegale, ali
- dokler ne odtujijo vrednostnih papirjev ali delniških nakupnih opcij ali terminskih pogodb, ki niso vsebovane v vrednostnih papirjih, najmanj v višini deleža glasovalnih pravic, zaradi katerega je nastopila obveznost dati prevzemno ponudbo.

Izrek odločbe ATVP je objavljen tukaj


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si