Skoči do osrednje vsebine

Agencija za trg vrednostnih papirjev ne nadzira lastniških sprememb izdajatelja časnika Večer

Ljubljana, 14. november 2008 –  Agencija za trg vrednostnih papirjev je prejela poziv Ministrstva za kulturo, da v zvezi s povečanjem lastniškega deleža družbe Delo, d.d., Ljubljana, v družbi ČZP Večer, d.d., Maribor, ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi. V zvezi s tem pojasnjuje, da Agencija lastniških sprememb v družbi ČZP Večer ne nadzira, saj se za omenjeno družbo prevzemna zakonodaja ne uporablja. To pomeni, da se spremembe lastništva v družbi ČZP Večer lahko vršijo izven zakonodajnega okvira in zaščite, ki ga nudi Zakon o prevzemih.

V primeru aktualne spremembe lastniške strukture v družbi ČZP Večer sta s stališča pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev pomembna vidika izpolnjevanja Zakona o prevzemih in Zakona o trgu finančnih instrumentov. Za izdajatelja časnika Večer, torej družbo VEČER časopisno založniško podjetje, d. d., Maribor, (ČZP Večer), se, skladno s kriteriji iz 4. člena Zakona o prevzemih, prevzemna zakonodaja ne uporablja. Z delnicami z glasovalno pravico družbe (delnice oznake VEMG) se namreč ne trguje na organiziranem trgu, število delničarjev navedene družbe ne presega 250 delničarjev, celotni kapital družbe na dan 31. 12. 2007 pa ne presega vrednosti 4 mio EUR. Prav tako pa Agencija od dne 2. 8. 2007 dalje ne spremlja niti družbe Delo, d. d., Ljubljana, saj so bile tega dne iz Ljubljanske borze umaknjene delnice oznake DELR. Z navedenim dejanjem je izdajatelj prenehal biti javna družba, s tem pa so prenehale tudi njegove obveznosti poročanja o cenovno občutljivih informacijah, ki zadevajo njegovo poslovanje.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si