Skoči do osrednje vsebine

Agencija uvedla nov sistem zajema podatkov o poslovanju investicijskih skladov

Agencija uvedla nov sistem zajema podatkov o poslovanju investicijskih skladov

Ljubljana, 31. marec 2009 – Agencija za trg vrednostnih papirjev je s 1. januarjem 2009 uvedla nov sistem zajema podatkov o poslovanju investicijskih skladov, ki temelji na najsodobnejši informacijski platformi. Po trimesečnem prehodnem obdobju vzporednega poročanja se aprila v celoti prehaja na nov sistem, ki bistveno racionalizira in poenostavlja predhodni način poročanja. Družbe za upravljanje bodo odslej podatke o  poslovanju investicijskih skladov posredovale le še Agenciji, slednja pa bo podatke zagotavljala drugim uporabnikom na čelu z Banko Slovenije. Nov sistem podatkovnega zajema tako pomembno razbremenjuje družbe za upravljanje, povečuje kvaliteto zbranih podatkov in fleksibilnost njihove obdelave.  

 

Po podpisu Sporazuma o sodelovanju med Banko Slovenije in Agencijo za trg vrednostnih papirjev dne 9. 7. 2008 sta Banka Slovenije in Agencija dokončno uskladili matriko za namene integriranega elektronskega poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov. Usklajena vsebina matrike je predstavljala podlago za sklenitev Sporazuma o sodelovanju v enotnem sistemu poročanja podatkov investicijskih skladov v oktobru 2008, s katerim sta instituciji določili vsebinske in tehnične podrobnosti glede izmenjave podatkov ter opredelili vse vidike medsebojnih odnosov pri vzpostavitvi in delovanju enotnega sistema zajema podatkov o poslovanju investicijskih skladov. V začetku leta je bil izveden prehod na novo poročanje, hkrati pa se je za obdobje treh mesecev ohranilo še vzporedno poročanje, s katerim je bil zagotovljen nemoten prehod na nov sistem. Nov zajem podatkov omogoča vzporedno servisiranje obeh institucij s podatki o poslovanju investicijskih skladov tako za potrebe izvajanja nadzora kot tudi za potrebe statistike in finančne stabilnosti.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si