Skoči do osrednje vsebine

Agencija prejela sodbo Okrožnega sodišča v Kopru v zadevi Istrabenz

Ljubljana, 13. marec 2009 - Agencija za trg vrednostnih papirjev je prejela sodbo Okrožnega sodišča v Kopru, s katero je le-to zavrnilo tožbeni zahtevek Agencije za razveljavitev določenih sklepov skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d. d., z dne 28. 8. 2008. Ne glede na takšno odločitev, je sodba za Agencijo ugodna v obrazložitvi, kjer sodišče pritrjuje njenim ugotovitvam, da so družbe prevzemnice delovale usklajeno, da so skupaj dosegale prevzemni prag v ciljni družbi in da niso dale prevzemne ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih. V preostalem delu se Agencija s sodbo ne strinja, zato se bo zoper njo pritožila. Sodba dodatno potrjuje potrebo po takojšnji spremembi prevzemne zakonodaje, s katero bi se učinkoviteje zagotovilo varstvo malih delničarjev. Svoje predloge sprememb je Agencija že posredovala Ministrstvu za gospodarstvo.

Agencija je z odločbo dne 3. 7. 2008 zaradi ugotovljenega usklajenega delovanja prepovedala uresničevati glasovalne pravice družbam Maksima Holding, d.d., Finetol, d.d., Maksima Invest, d. d., Daimond, d. d., Fidina, d. d., NFD Holding, d. d., v ciljni družbi Istrabenz, d. d. Obenem je družbi Istrabenz prepovedala uresničitev glasovalnih pravic navedenih družb. Kljub prepovedi so te družbe na skupščini družbe Istrabenz dne 28. 8. 2008 glasovale, Istrabenz pa jim je to omogočil. Zato je Agencija po uradni dolžnosti s tožbo izpodbijala vse tiste sklepe, ki so bili sprejeti zaradi oddanih glasov navedenih družb, torej tistih sklepov, ki brez glasov teh družb ne bi bili sprejeti.

Okrožno sodišče v Kopru je zavrnilo tožbeni zahtevek Agencije. Pri obrazložitvi svoje odločitve je sodišče sledilo navedbam in pravnim mnenjem, ki jih je predložila tožena stranka. Ugotovilo je, da je navedenim družbam prepoved uresničevanja glasovalnih pravic prenehala s tem, ko so svoj skupni delež z 49,41 % znižale pod delež drugega največjega delničarja, Petrol, d.d. Zakon o prevzemih namreč določa izjeme od obveznosti dati prevzemno ponudbo tudi v primeru, če je delež drugega delničarja v ciljni družbi višji od deleža osebe, ki je dosegla prevzemni prag. V konkretnem primeru je skupina družb svoj skupni, skoraj polovični delež glasovalnih pravic Istrabenza, znižala na 32,37 %, medtem ko je bil delež Petrola 32,64 %. Agencija zastopa nasprotno stališče in sicer, da se omenjena izjema lahko uporabi le v primeru, če prevzemnik ni kršil obveznosti izstavitve prevzemne ponudbe, torej pred nastopom sankcije mirovanja glasovalnih pravic. Ko ta enkrat nastopi, po določbah zakona preneha le na dva načina; s prevzemno ponudbo ali z znižanjem deleža pod prevzemni prag. Ta je z zakonom določen kot 25 % delež glasovalnih pravic ciljne družbe.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si