Skoči do osrednje vsebine

Agencija je v postopku nadzora ugotovila, da pri posredovanju informacije o nameri Pivovarne Laško za prodajo delnic Mercatorja ni šlo za zlorabo...

Ljubljana, 17. november 2008 – Agencija za trg vrednostnih papirjev je preučila navedbe nekaterih medijev, da je šlo v primeru predčasne obveščenosti Boruta Pahorja o nameri Pivovarne Laško za prodajo Mercatorja, za zlorabo notranjih informacij. Na podlagi razpoložljivih dejstev in okoliščin je ugotovila, da v navedenem primeru ni šlo za zlorabo notranjih informacij.

Zakon o trgu finančnih instrumentov opredeljuje notranjo informacijo kot informacijo, ki bi, če bi postala javna, verjetno pomembno vplivala na cene teh finančnih instrumentov ali na cene z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov in bi jo razumen vlagatelj uporabil kot del podlage za svojo naložbeno odločitev. Hkrati mora biti informacija natančna, kar pomeni, da označuje sklop okoliščin, ki obstajajo, ali je mogoče razumno pričakovati, da bodo nastopile, ali dogodek, ki se je zgodil, ali je razumno mogoče pričakovati, da bo nastopil. Trgovanje na podlagi notranjih informacij se šteje za zlorabo trga in je z zakonom prepovedano. Informacije o nameri Pivovarne Laško za prodajo delnic družbe Mercator, s katero naj bi se seznanil Borut Pahor, ne ustrezajo zakonski definiciji notranjih informacij. Zaradi navedenega v omenjenem primeru tudi ni mogoče govoriti o zlorabi notranjih informacij. 


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si