Skoči do osrednje vsebine

Agencija aktivno spremlja dogajanje na slovenskem trgu kapitala

Ljubljana, 8. oktober 2008 – Agencija za trg vrednostnih papirjev pozorno spremlja padec vrednosti delnic na slovenskem kapitalskem trgu. Z namenom ublažitve nastale situacije se je Agencija danes sestala s predstavniki borze, s katerimi je preučila možne ukrepe oz. posege v delovanje trga v skladu s svojimi pristojnostmi in ciljem zagotovitve preglednega in urejenega načina delovanja trga finančnih instrumentov. Na podlagi sprejetega sklepa bo Ljubljanska borza že jutri uvedla nekatere spremembe v načinu trgovanja. Razmere na slovenskem kapitalskem trgu in možne ukrepe Agencije pa bo danes obravnaval tudi Svet Agencije.

V zadnjem času se soočamo z nižanjem vrednosti delnic na svetovnih trgih, čemur je sledil tudi slovenski kapitalski trg. Zaradi omenjenega je v javnosti čutiti precejšnjo mero zaskrbljenosti in negotovosti s strani vlagateljev. Agencija zagotavlja pregledno, urejeno in učinkovito delovanje finančnega trga z namenom varovanja interesov vlagateljev, ne more pa neposredno vplivati na delovanje trga. Zato je v stalnih stikih s predstavniki Ljubljanske borze in njenimi člani. V prihodnjih dneh se bo Agencija sestala z največjimi borzno-posredniškimi družbami in jim poudarila pomen pojasnilne obveznosti pri sprejemanju naročil vlagateljev.

Agencija priporoča vlagateljem, da pri svojih naložbenih odločitvah ravnajo preudarno in strpno ter v skladu s svojimi naložbenimi cilji.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si