ATVP

Sklep o poslovanju družbe za upravljanje

I.SPLOŠNE DOLOČBE 

II. PRAVILA VARNEGA IN SKRBNEGA POSLOVANJA 

III. PRAVILA RAVNANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE 

IV. DODATNE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE ZA UPRAVLJANJE KOMPLEKSNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 

V. DODATNE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNINSKIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 

VI. POSEBNI POGOJI, KADAR DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE OPRAVLJA STORITVE GOSPODARJENJA IN POMOŽNE STORITVE 

VII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE