Evropski skladi za socialno podjetništvo iz drugih držav članic, ki se tržijo v Republiki Sloveniji

Zap.
št.

EuVECA

Upravljavec EuVECA

Datum začetka trženja

Organ države članice pristojen za nadzor

1. Big Issue Invest Outcomes Investment Fund L.P. Big Issue Invest Fund Management Ltd
113-115 Fonthill Road, Finsbury Park, London, N4 3HH
28.6.2018 Financial Conduct Authority
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si