Skoči do osrednje vsebine

Notifikacije oseb in prospektov iz drugih držav članic

Na tej spletni strani so objavljeni seznami:

 • investicijskih podjetij in družb za upravljanje iz drugih držav članic, ki lahko v skladu z direktivama MiFID in UCITS neposredno opravljajo investicijske storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije,
 • UCITS skladov iz drugih držav članic, ki izpolnjujejo pogoje za trženje v Republiki Sloveniji,
 • upravljavcev alternativnih investicijskih skladov iz drugih držav članic, ki lahko v skladu z direktivo AIFMD neposredno upravljajo alternativne investicijske sklade oziroma opravljajo investicijske storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije,
 • alternativnih investicijskih skladov iz drugih držav članic, ki izpolnjujejo pogoje za trženje profesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji,
 • evropskih skladov tveganega kapitala (EuVECA) iz drugih držav članic, ki izpolnjujejo pogoje za trženje v Republiki Sloveniji,
 • vseh prospektov in morebitnih dodatkov k prospektu, ki jih je potrdil nadzorni organ matične države članice izdajatelja.
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si