Skoči do osrednje vsebine

Nadzorniška razkritja

Evropski bančni nadzornik  (EBA) je izdelal okvir nadzorniških razkritij, ki je vzpostavljen na dveh ravneh, saj narekuje razkritja tako na nacionalni (spletne strani nacionalnih nadzornih organov) kot na zbirni ravni (spletna stran EBA). V Sloveniji je nacionalni nadzorni organ za investicijska podjetja Agencija za trg vrednostnih papirjev, za kreditne institucije pa Banka Slovenije. Nacionalni nadzorni organ mora poskrbeti za objavo vseh pomembnih informacij, zakonskih predpisov in navodil, povezanih z nadzorniškimi aktivnostmi v zadevni državi. Na zbirni ravni pa nadzorniška razkritja omogočajo možnost hitre in enostavne primerjave med nacionalnimi nadzorniškimi praksami.

LETO 2022
+ -
Sprejeta pravila in smernice na področju bonitetnega nadzora borznoposredniških družb
Link
Informacije o načinu izvrševanja opcij in diskrecijskih pravic
Link
Informacije o procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)
Link
Zbirni statistični podatki v zvezi z bonitetnim nadzorom, tržnim tveganjem in nadzorniškimi ukrepi Agencije
Link 
LETO 2021
+ -

Sprejeta pravila in smernice na področju bonitetnega nadzora borznoposredniških družb

Link

Informacije o načinu izvrševanja opcij in diskrecijskih pravic

Link

Informacije o procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)

Link

Zbirni statistični podatki v zvezi z bonitetnim nadzorom, tržnim tveganjem in nadzorniškimi ukrepi Agencije

Link

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si